Scouting Johan van den Kornput gaat nieuwbouwen! 

 

impressie gebouw

Scouting Johan van den Kornput gaat nieuwbouwen aan de onderduikersweg 2 in de Bult. Waar wij jaren in Tuk (sinds 1966) onze locatie hadden, maken wij plaats om een dorpshuis/school te realiseren in Tuk. Als maatschappelijk betrokken organisatie willen wij graag helpen om dit te realiseren. Ondertussen is ons gebouw in Tuk al gesloopt en de nieuwbouw van het MFC (multifunctioneel centrum) in Tuk al begonnen. 

Wij hebben in goed overleg met de gemeente gekozen voor een plek waar scouting echt tot zijn recht komt, namelijk tegen het bos aan! In de toekomst kunnen wij dus zo het bos inlopen om daar uitdagende programma's te organiseren. 

In augustus 2021 is de aanvraag van de omgevingsvergunning ingediend voor het bouwvlak. Op dit moment is de aanvraag in behandeling bij de gemeente. Waarna deze goedgekeurd is en de standaard procedures zijn doorlopen, kan er begonnen worden met de bouw! Uiteraard willen wij u via deze weg, ouderavonden en nieuwsbrieven op de hoogte houden van de voortgang van het proces. 

Na 20 jaar gebruik te hebben gemaakt van de oude gebouwen is gekozen om een nieuw gebouw te realiseren wat voldoet aan de nieuwste eisen, duurzaamheid en natuurlijk waar we ons spel scouting zo optimaal mogelijk in kunnen spelen! We gaan terug naar 1 gebouw welke multifunctioneel is. 

Op onderstaande foto is de nieuwe locatie van onze scoutingvereniging aangegeven: 

locatie nieuwbouw

 

  

Ontwerp

Kampvuur kuil