In bijgevoegde artikelen staat het privacybeleid van onze scoutinggroep beschreven.

Privacybeleid Johan van den Kornputgroep

Privacystatement Scouting Nederland

Privacybeleid Scouting Nederland

In de bijgevoegde artikelen is ons aannamebeleid te vinden voor nieuwe vrijwilligers: 

Aannamebeleid vrijwilligers Scouting Johan van den Kornput 

In de volgende artikelen is het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland beschreven: 

Huishoudelijk reglement Scouting Nederland

Gedragscode Scouting Nederland 

Binnen de groep hebben wij een stappenplan gemaakt voor de sociale veiligheid: 

10 stappenplan sociale veiligheid 

Tevens is er een protocol voor het gedrag op sociale media 

protocol sociale media - Scouting Johan van den Kornput 

Voor andere diverse reglementen, veiligheidsbladen en protocollen verwijzen wij naar de website van Scouting Nederland

Voor verdere vragen kan er altijd contact opgenomen worden met:
Secretaris groepsbestuur 
Vertrouwenspersoon van onze groep